Abolīt’s destilāta etiķetes dizains

Destilāts Ābolīt’s lokālajā tirgū sevi pozicionē kā latvadoss jeb kalvadosa vietējā versija. Tā kā kalvadosa dzimtene ir Francija, tad etiķetes dizainam iedvesmojos no senām franču grīdas flīzēm. Izveidoju divu veidu paternus, kur vienā dekoratīvo elementu aizstāju ar ābola siluetu.

Retro flīzes paraugs no 1910. gada
Iepriekšējais Ābolīt’s dizains ko bija nepieciešams uzlabot

Apple distillate label design. Distillate in the local latvian market positions itself as latvadoss the local version of Calvados. Since Calvados is native to France, the design of the label is inspired by ancient French floor tiles. I created two types of paternals, where in one I replaced the decorative element with an apple silhouette.