Zīmola identitāte – brīvdienu māja RAXTI

Brīvdienu māja RAXTI atrodas Kuldīgas pilsētā un piedāvā gan naktsmājas, gan telpas dažādām svinībām. Bija dots uzdevums izstrādāt mājas eksterjeram un interjeram atbilstošu zīmola identitāti. Pirms darba uzsākšanas, objektā veicām foto sesiju, lai varētu pēc iespējas veiksmīgāk īstenot uzdoto.

Brand identity – holiday house RAXTI
Holiday house RAXTI is located in Kuldiga and offers both accommodation and premises for various celebrations. The task was to develop a brand identity appropriate for the exterior and interior of the house. Before starting the work, we conducted a photo session at the facility in order to be able to implement the task as successfully as possible.

Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv
Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv
Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv

Identitātē izmantoti stilīzēti tautiskie elementi, izceļot mājas tradicionāli latvisko stilu un tomēr mūsdienīgās ērtības. Krāsu toņi atrasti mājīgajā interjerā.

The identity uses stylized national elements, highlighting the traditional Latvian style of the house and yet modern conveniences. Color tones are found in the cozy interior.

Logotipa dizains
Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv
Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv
Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv
Logotipa invertā versija
Suvenīru dizains
Zīmola sauklis
Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv
Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv
Foto: Ervīns Elliņš / www.freakart.lv
Vizītkartes dizains
Veidlapas dizains
Aploksnes dizains
Zīmola identitāte

Papildus vizītkartes, veidlapas un aploksnes dizainam izstrādāts arī interaktīvais buklets apļa formā. Griežot vienu no kartona apļiem var aplūkot brīvdienu mājas RAXTI sniegto pakalpojuma klāstu. Tapa arī vides banneru dizains, lai piesaistītu potenciālo lokālo publiku.

In addition to the design of the business card, document form and envelope, an interactive booklet in the form of a circle has also been developed. By turning one of the cardboard circles, you can see the range of services provided by the holiday home RAXTI. Environmental banner design was also developed to attract potential local audiences.

Interaktīvais reklāmas buklets