Sporta pasākuma identitātes dizaina izstrāde

Izstrādāta pilna grafiskā identitāte Salaspils Pusmaratonam 2020:
– galvenais plakāta vizuālis
– sabiedriskā transporta pieturas plakāts
– starta banneris
– apbalvojuma sienas banneris
– medaļas
– medaļu lentas
– finiša lentas
– apbalvojumu plāksnes
– diplomu dizains

Developed full graphic identity for Salaspils Half Marathon 2020:

  • the main visual of the poster
  • Public transport stop poster
  • start banner
  • award wall banner
  • medals
  • medal ribbons
  • finish boards
  • award plates
  • diploma design