Mežsargs alus – soctīklu video rullītis

Mežsargs alus – soctīklu video rullītis: Kā pareizi tecināt sulas…

Aprīlis ir sulu mēnesis. Vajadzēja asprātīgi apspēlēt šo faktu un iepīt iekšā alu, bet no tādas DIY praktiskās puses, jo Mežsargs alus zīmola stratēģija ir vērsta uz darītājiem un dabas mīļotājiem.


Social network video – How to properly tap birch trees for juice…
April is Juice Month. It was necessary to cleverly play this fact and weave a beer inside, but from a practical DIY point of view, because the Rangers Beer brand’s strategy is aimed at doers and nature lovers.