Metropole papīra krūzītes dizains

Uzdevums bija ņemt par piemēru Metropole Optika vizītkarti no, kuras atvasināt papīra krūzītes dizainu. Grūtākais šādos izliektu formu darbos ir izplānot, lai dizains savienojuma vietā turpinātos bez pārklājumiem – lai nebūtu redzama savienojuma vieta. Lai to panāktu ir nepieciešams drukāt neskaitāmus fiziskus paraugus, lai pārbaudītu, kā gatavais dizains izskatās. Gatavās krūzītes būs pieejamas visos Metropole Optika salonos klientiem baudot siltos dzērienus kā kafija.

The task was to take the Metropole Optics business card as an example, from which to derive the design of a paper cup. The most difficult thing in such works of curved shapes is to plan so that the design continues without overlays at the joint – so that the joint is not visible. Achieving this requires printing countless physical samples to check how the finished design looks. Ready-made cups will be available in all Metropole Optics salons for clients to enjoy warm drinks such as coffee.