Victorinox Swiss knife design

LV: Mans pūces zīmējuma/dizaina pieteikums jovoto.com brainstorm komūnas mājaslapā Victorinox Šveices nazīša konkursam. Izstrādes ilgums 3 pilnas dienas, no idejas skices līdz prezentācijas bildei.

RU: Мой рисунок/дизайн для Victorinox швейцарского ножа на саите браинсторм коммуны jovoto.com. Время, затраченное на разпаботку – 3 полных дня, от создания эскизов до картинки презентации.

EN: My drawing/design application to jovoto.com brainstorm commune website for Victorinox Swiss knives design competition. The development took 3 full days, from concept sketches to presentation picture.

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_01

Picture 041

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_02

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_07

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_05

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_06