VICTORINOX SWISS ARMY KNIFE DESIGN

LV: Mans dzeņa zīmējuma/dizaina pieteikums jovoto.com brainstorm komūnas mājaslapā Victorinox Šveices nazīša konkursam. Izstrādes ilgums 2 pilnas dienas, no idejas skices līdz prezentācijas bildei.

RU: Мой рисунок/дизайн для Victorinox швейцарского ножа на саите браинсторм коммуны jovoto.com. Время, затраченное на разпаботку – 2 полных дня, от создания эскизов до картинки презентации.

EN: My woodpecker drawing/design application to jovoto.com brainstorm commune website for Victorinox Swiss knives design competition. The development took 2 full days, from concept sketches to presentation picture.

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_10 freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_09 freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_08

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_11

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_12

freakart_lv_victorinox_ilustracija_dizains_produkts_13