TET reklāmas banneru dizaina izstrāde

Viens no mūsu uzņēmuma trumpjiem ir augstā atbildība pret korporatīvo stilu. Bijām uz laiku piesaistīti TET grafikas dizaina nodaļai, lai izlīdzētu ar reklāmas banneru izstrādi soctīklu vajadzībām. Zibenīgi uztvērām TET vizuālās komunikācijas vadlīnijas un bez jel kādām problēmām turpinājām radīt reklāmas materiālus ar attiecīgo stilu.

One of the trump cards of our company is the high responsibility towards the corporate style. We were temporarily attached to the graphic design department of TET, in order to balance with the development of advertising banners for the needs of social networks. We quickly grasped the TET visual communication guidelines and continued to create advertising materials with the relevant style without any problems.