Soctīklu video rullītis – LĀPSTA


Mežsargs alus janvāra soctīklu ieraksta video rullītis par sniega tīrīšanas tēmu ar nelielu humora piesitienu. Mežsarga ziņa uzsver apvienot nepeiciešamos darbus ar patīkamo.


Social network video – SHOVEL
Social network video for Rangers Beer on the topic of snow removal with a slight touch of humor. The Forester’s message emphasizes combining the necessary work with the pleasant.