Rīta Stienis alus etiķetes dizains

Alus tika taisīts pa godu košajai, reitūzeņu pankroka grupai RĪTA STIENIS. Ne velti etiķetēs centāmies noķert grupas garu un izskatu. Tāpēc tapa četras dažādas versijas – tumšā, saķēpātā versija ar pankroka agresijas akcentiem, divas košās, kas akcentē grupas izskatu uz skatuves un neuzkrītoši baltā versija, kas izcels produktu veikala plauktā.

The beer was brewed in honor of the bright tights waering, latvian punk rock band RITA STIENIS (Morning Log). It is not for nothing that we tried to capture the spirit and appearance of the group in these labels. Therefore, four different versions were created – the dark, doodle version with accents of punk rock aggression, two bright ones that accentuate the band’s appearance on stage in tights and an inconspicuous white version that will highlight the product on the store shelf.

Pēc kopējās apspriedes tika pieņemts lēmums palaist alu apgrozībā ar visām četrām etiķešu versijām. Kas ir gana riskants pasākums no zīmolvadības puses, bet kārtīgs rokenrols no otras un ļoti labi piestāvēs grupas tēlam.

After a general discussion, it was decided to launch the beer with all four label versions. Which is quite a risky venture from the brand management side, but proper rock and roll move on the other and will suit the band’s image very well.

Par jaunradīto “Rīta Stieņa” alus šķirni Herbe visas grupas vārdā stāsta sekojošo: “Mums ir dziesma “Panki grib alu” un vispār Latvijā kārtīgs pankroks nav iedomājams bez kārtīga alus. Tāpēc “Nomadu alus” brūvēšanas speciālisti nāca mums talkā, lai kopīgi radītu latviešu konkurentu pasaulē slavenajam “Punk IPA” no “Brewdog”. Sanāca lielisks Amerikas eils ar citras apiņiem, kam Ervīns Elliņš radīja četras dažādas un krāšņas etiķetes ar mūsu dziesmu tekstiem.”

Group member Herbe says the following about the newly created beer: “We have a song called “Punks want beer” and in general proper punk rock in Latvia is unimaginable without proper beer. That’s why “Nomadu alus” brewing specialists came to help us to create a Latvian competitor together for the world famous “Punk IPA” from “Brewdog”. We got a great American ale with citra hops, for which Ervīns Elliņš created four different and gorgeous labels with our lyrics.”

Alus zīmolam radījām arī tādu kā saukli jeb moto ar kuru tas startēs soctīklos: Alus Rīta Stienis – tas ir mūžīgs ROKENROLS, tas ir FESTIVĀLS, kas nebeidzas! Tā ir BALLĪTE, kas turpinās 365 dienas gadā!

We also created a slogan or motto for the beer brand with which it will start in social networks: Morning Log beer – it’s eternal ROCK & ROLL, it’s a FESTIVAL that never ends! It’s a PARTY that goes on 365 days a year!