Rēzeknes novada logotipa idejas

 

logotipa dizaina izstrāde, logo dizains, Разработка дизайна логотипа, logotype design developmentREZEKNES_NOVADA_LOGO_2 REZEKNES_NOVADA_LOGO_3 REZEKNES_NOVADA_LOGO_4 REZEKNES_NOVADA_LOGO_5

Rēzeknes novada logotipa versija Nr. 1 – idejas apraksts

Grafiskajā zīmē attēlots krāsains kamols uz balta fona. Logotipa apakšā melniem burtiem rakstīts “RĒZEKNES NOVADS”, pašā apakšā moto “Iedvesmojies!”.

Grafiskās zīmes krāsu salikums pirmajā variantā ir ņemts, izmantojot novada ģērboņa toņus. Šie dažādu krāsu dzīpari simbolizē auglīgu zemi, zaļo mežu zonu un pelēkajā tonī – sajauktas dažādu tautu (latgaļi, krievi, poļi, ukraiņi, ebreji u.c.) krāsas harmoniskā vienotībā, “ar sirdi ieausti audeklā”. Tautu dažādība un to tradīciju, ticību vienotība ir skaistāka vērtība, tādēļ pelēkā krāsa ir vairāk kā pārējās.

Kamols simbolizē harmonisku līdzās pastāvēšanu, kopīgus mērķus, līnijas, no kuram sastāv kamols, rada kustības efektu, norādot, ka novads ir dinamiskā attīstībā, bet tajā pat laikā – dabīgā ritumā.

Kamola perfektais simetriskums – aplis – simbolizē mūžīgu turpinājumu, nepārtrauktu ritumu.

 

Rēzeknes novada logotipa versija Nr. 2 – idejas apraksts

Otrajā variantā dažādu krāsu dzīpari simbolizē:
zils – ezerus, cilvēku dziļo dvēseliskumu;
dzeltens – saules mūžu, novada cilvēku viesmīlību un labestību;
melns – pēc heraldikas ir gudrības un spēka krāsa, šeit simbolizējot, ka tieši izmantojot neatlaidību, enerģiju, drošsirdību un pārdomātas rīcības Rēzeknes novads sevi izceļ un izcels citu novadu vidū.

Aplis nozīmē mūžīgu turpinājumu, ritumu. Kamols arī otrajā variantā simbolizē harmonisku līdzās pastāvēšanu, kopīgus mērķus, tikai šoreiz līnijas sakārtotas pa pāriem, norādot, ka te kustības efekts rodas mijiedarbībā starp dabu, dabiskumu, cilvēku atvērtību, labestību un spēku, neatlaidību, smagu darbu un spītu. Tieši šī mijiedarbība noved pie dinamiskas kustības, ritēšanas un attīstības

 

Moto “Iedvesmojies” skaidrojums
Vārds “iedvesma” skaidro garīgu pacilātību, produktīvu atraisītību radošā darbā, vēlēšanos strādāt, darboties. Aicinājums “iedvesmojies” šajā gadījumā domāts kā mudinājums rast degsmi ikviena arodā, vairot darba mīlestību, ļauties talantu izkopšanai kā arī garīgai attīstībai. Tas ir kā atgādinājums katram iedzīvotājam, gan kā aicinājums gūt iedvesmu ikvienam, kas apmeklē Rēzeknes novadu – gan baudot elpu aizraujošo dabu, gan iepazīstot sirsnīgos novadniekus.