LV100 cimdu iepakojuma kastītes dizains

LV: Simtgadē dzimušajiem bērniem dāvināto adīto cimdu iepakojuma kastītes dizains.
EN: Packaging design of glove box that was presented to children born in the centenary of Latvia.