Logo design MAGONE

Logo design development for the Latvian design store in Salaspils – MAGONE. It had to be quite concise to work as a price tag for the various products in the store. Which means you have to do without fine details and colour exaggeration.

Logotipa dizaina izstrāde latviešu dizaina veikalam Salaspilī – MAGONE. Tam bija jābūt gana lakoniskam, lai saderētu kā cenu zīme dažādiem veikala produktiem. Kas nozīmē, ka jāiztiek bez smalkām detaļām un krāsu pārspīlējuma.

Darbs atrodas kategorijā

,

Birkas