Līgo apsveikuma reklāmas video rullītis

Dienu pirms Jāņiem sauc par Zāļu dienu, tās vakaru sauc par Jāņu vakaru, nakti par Jāņu nakti un nākamā diena ir paši Jāņi. Tie ir latviešu tautas lielākie un tradīcijām bagātākie svētki, kurus svin visas paaudzes un visas sabiedrības grupas. Vēsturiski Zāļu diena saistās ar vasaras saulgriežiem, taču datumu nesakritības dēļ saulgriežu svinēšana dažkārt tiek nodalīta no Jāņu dienas.

Viena no būtiskākajām Jāņu tradīcijām ir pīt vainagus. Sievietēm vainagi tiek pīti no puķēm, bet vīriešiem vainagi parasti ir no ozola lapām. Līgošana bieži tiek saistīta ar auglības kultu un nelaimju novēršanu.

Mūsu uzdevums bija ar īsu sociālo tīklu platformu video starpniecību pastāstīt par dažādo zāļu nozīmi Jāņus vainagos:


The day before St. John’s Day is called Midsummer’s Day, its evening is called St. John’s Eve, the night is St. John’s Night, and the next day is St. John’s Day itself. It is the biggest and most traditional holiday of the Latvian people, which is celebrated by all generations and all groups of society. Historically, Herb Day is associated with the summer solstice, but due to date inconsistencies, the celebration of the solstice is sometimes separated from Midsummer’s Day.

One of the most important traditions of St. John’s Day is to weave wreaths. Women’s wreaths are woven from flowers, while men’s wreaths are usually made from oak leaves. Bending is often associated with fertility cults and warding off misfortune.

Our task was to tell about the importance of different medicines in St. John’s wreaths through short videos on social networking platforms: