Latvijas Skolas Soma zīmola dizaina vadlīniju grāmatas izstrāde

Latvijas Skolas Soma vērsās mūsu radošajā dizaina studijā ar uzdevumu izstrādāt pilnu zīmola dizaina vadlīniju grāmatu. Vadlīniju grāmata sevī ietver dizaina paraugus un likumus, ko nepieciešams ievērot, veidojot un izstrādājot zīmola vizuālo komunikāciju, lai tā būtu nemainīga visos informācijas kanālos. Lai zīmols būtu viegli atpazīstams gan no neliela tiešsaistes reklāmas bannera līdz milzu vides reklāmai. Mūsu pieredze rāda, ka labi izstrādātas zīmola vadlīnijas ietaupa laiku nākotnes projektos un atvieglo darbu gan zīmola turētājiem, gan dizaineriem. Tāpēc svarīgi izstrādāt dizainu visiem nepieciešamajiem materiāliem no reklāmas bukleta līdz piespraudei, auto uzlīmes vai dāvanu maisiņam.

Latvijas Skolas Soma approached our creative design studio with the task of developing a complete book of brand design guidelines. The guidebook includes design samples and rules that must be followed when creating and developing the brand’s visual communication, so that it is consistent across all information channels. So that the brand is easily recognizable, from a small online banner to a giant outdoor advertisement. Our experience shows that well-developed brand guidelines save time on future projects and make work easier for both brand owners and designers. Therefore, it is important to develop a design for all the necessary materials, from an advertising brochure to a pin, a car sticker, or a gift bag.