Kūlenis – grāmatas vāka dizains

Dzintara Tilaka grāmatas KŪLENIS vāka dizaina skice. Uz vāka ir attēloti daži elementi ar ko saskarsies lasītājs. Viens no šiem elementiem, jeb precīzāk – patronas ir nomaskētas, kā eglīšu stumbri. Tāds kā neliels slēptais vēstījums, kas grāmatas vāka dizainam piešķirt nelielu odziņu.

Cover design sketch of Dzintars Tilaks book KŪLENIS (Somersault). The cover shows some of the elements that the reader will encounter. One of these elements, or more precisely, the bullets are disguised as Christmas tree trunks. A small hidden message that would give this book cover design a little twist.

Grāmatas vāka dizains, kas tika apstiprināts.

Book cover design that was approved.

Darbs atrodas kategorijā

Birkas