Ilustrācijas plānotājam “Letiņš 2017”

LV: Uzzīmēju ilustrācijas gada plānotājam ar nosaukumu “Letiņš”. Man bija jāilustrē četri atvērumi novembra mēnesim.
EN: Drew some illustrations for a weekly planner called “Letins” (rough translation – Latvian). I had to illustrate four November week layouts.
RU: Нарисовала несколько иллюстраций для еженедельного планировщика под названием “Letiņš” (перевод-латыш). Мне пришлось проиллюстрировать 4 недели ноября.

Darbs atrodas kategorijā

Birkas