IAMKAM brand identity design development

Nīderlandes IAMKAM zīmola logotipa un identitātes dizaina izstrāde. Galvenais nosacījums no klienta puses bija iekļaut bultas elementu logotipa dizainā, ko ļoti veiksmīgi arī izdevās integrēt. Nedaudz citas formas bulta kļuva par zīmola grafisko paternu, kas labi papildina zīmola identitātes izskatu.

Logo and identity design development for the Dutch IAMKAM brand. The main condition from the client’s side was to include the arrow element in the logo design, which was successfully integrated. The slightly different shape of the arrow became the graphic pattern of the brand, which complements the look of the brand identity well.