Halvas batoniņa dizains

LV: Izstrādāts iepakojuma dizains halvas (saulespuķu, zemesriekstu) batoniņam Романовская.
EN: Developed packaging design for sunflower, peanut halva bar Романовская.