Ciba packaging design

LV: Izstrādāju dizainu Cibas “Mājas siers” iepakojumiem. Pirms nonācām līdz gala versijai, bija tapuši arī drosmīgāki dizaini.
EN: Developed designs for Ciba “Home Cheese” packages. Before coming to the final version, I also had made more courageous designs.
RU: Разработал дизаин упаковки для Циба “Домашний сыр”. Прежде чем зделать окончательный вариант, я также сделал более смелые искизы.

Ideju skices / Idea sketches / искизы идей: