Baltinavas novada logotipa dizains

Mūsu izstrādātā versija Baltinavas novada izsludinātajā logotipa konkursā.

Logotips detalizēti, taču ar vienkāršu simboliku attēlo Baltinavas novada galvenās vērtības un ideālus – vizuāli attēlojot lauksaimniecību, kuras attīstība dod un arī nākotnes vīzijā dos nozīmīgu atbalstu iedzīvotāju nākotnei, bet simboliski izceļot cerības par strauji augošo labklājības līmeni.

Tieši iedzīvotājs, kuru novads nedrīkst pazaudēt, palaist prom, ir pats svarīgākais, tādēļ zīmējums un sauklis veidoti ar uzsvaru uz gaišu, cerīgu nākotni.

Tā kā novads izceļas tieši ar sasniegumiem zemkopībā, logotipa brūnās joslas attēlo apartus laukus, bet zaļais laukums jau saaugušo ražu, kas jānovāc, izceļot ideju, ka jāstrādā un jārūpējas par procesu uzraudzību nemitīgi.

Zilā krāsa izsenis tiek asociēta ar cerībām, ticību, nākotni, kas logotipā vizuāli attēlo debesis, bet simbolizē tiekšanos uz attīstību, gaišāku nākotni.

Logotiopa centrā ir koša, austoša saule, kas ataino jaunas dienas sākumu jeb tuvošanos nākotnes mērķiem un atgādina, ka iedzīvotājiem jākoncentrējas uz šo kopīgo mērķu sasniegšanu.

Krāsu laukumus apvij stilistiska B burta kontūra, norādot uz novada nosaukuma pirmo burtu. Šī burta forma tīši veidota mazliet netradicionāla, izceļot domu, ka novads ir atšķirīgs no citiem un, var savu turpmāk pilnveidoties, neierobežojot idejas tradicionālos rāmjos.

Baltinavas novada izsludinātā logotipa konkursa uzvarētājs: