Baltijas ceļš 30 informatīvā bukleta dizaina izstrāde un matēšana

Izstrādājām Baltijas ceļš 30 informatīvā bukleta dizainu un maketu. Grūtākais uzdevums bija savietot bukleta dizainu ar melnbaltajām arhīva fotogrāfijām, panākot, lai tas nebūtu pārāk drūms. Tāpēc, kur vien bija iespēja, tika veidoti pilnkrāsu atvērumi. Tāpat dizainā papildinājām melnbaltos, vēsturiskos dokumentus ar atlasītiem pilkrāsu elementiem kā, piemēram, šķērēm, pildspalvām, saspraudēm un citu tematisku atribūtiku. Bukletu caurvij zīmola vadlīnijās noteiktais grafikas elements – morzes koda līnija. Tas atrodams gan uz iekšvākiem, gan kā sadaļas nosaukumu pasvītrojums.

We developed the design and layout of the Baltic Road 30 informative booklet. The most challenging task was matching the booklet’s design with the black and white archival photographs, ensuring it was not too gloomy. Therefore, full-colour openings were created wherever possible. We also added black and white historical documents to the design with selected main color elements such as scissors, pens, paper clips and other thematic attributes. The graphic element specified in the brand guidelines runs through the booklet – a Morse code line. It can be found both on the inside covers and as an underline to the section titles.

Darbs atrodas kategorijā

,

Birkas