ASTARTE gas station client card

LV: Uzdevums bija izveidot modernāku klientu kartes dizainu, Astarte desgvielas uzpildes stacijām. Šeit jūs variet redzēt veco paraugu un manas idejas skices. Prasība bija, lai vismaz vienā dizainā būtu arī pati uzpildes stacijas ēka.
EN: The task at hand was to create a more modern design for the Astarte gas station client card. Here you can see the previous design and some of my sketches. The client required to include at least one design with a picture of the gas station itself.