Nomadu alus etiķetes dizains

LV: Kad tika pabeigts darbs pie Nomadu alus logotipa dizaina izstrādes, ķēros klāt etiķetēm. Dizainam bija jāturpina koncepts par garšas ceļojumu tāpēc dizainā ir iepīts kompass, kuru papildina mainīgie krāsu laukumi atkarībā no alus šķirnes.
EN: When the work on designing Nomad Beer logo design was completed, started working on the label design. It needed to continues the concept of taste travels thats why the label has an old compass in the background and changing color fields depending on the beer style.