Latvijas sienu skiču grāmatas dizains

LV: Radīju košu un izteiksmīgu dizainu īpašam skiču blokam. Tas palīdz izkopt talantu jaunajiem ielu un graffiti māksliniekiem, zīmējot uz papīra māju sienām – atturot no īstu fasāžu bojāšanas. Grāmatas iepakojuma kārbas krāsoju un noformēju saviem spēkiem, izmantojot baloniņu krāsas un trafaretu. Pats arī esmu visu bilžu un grāmatas idejas autors.
EN: Created an expressive design for a special kind of sketchbook (black book). It helps to cultivate talent for new street and graffiti artists by drawing on printed walls – preventing damage to real facades. I painted the packaging box with spraypaint and stencils. Books are still available for sale.