ZIF culinary logo design

Oriģinālais logotips / Оригинальный логотип / Original logo

EN: Development a renewed “ZIF culinary” logo that is more fit for modern design trends and makes the brand image more attractive to consumers.
LV:
Izstrādāju atjaunotu “ZIF kulinārija” logotipu, kas vairāk atbilstu mūsdienu dizaina tendencēm un padarītu zīmola tēlu pievilcīgāku.
RU: Разработал обновленный логотип «ZIF кулинарный» каторый больше подходит тенденциим современного дизайна и поможет сделать имидж бренда более привлекательным для потребительа.

#1

#2

#3

#4

 

 

“ZIF” tomēr izvēlējās šādu (citas kompānijas radītu) logotipa versiju: