Plūškoka sīrupa etiķetes dizains

Melnā plūškoka sīrupa etiķetes dizains. Patīkami, ka mazie ražotāji vai mājražotāji uztic savas produkcijas vizuālo noformējumu mums. Paši, būdami neliels, bet radošs ģimenes uzņēmums, labi izprotam mazo kompāniju vajadzības un iespēju ierobežojumus.

EN: Elderberries berry syrup label design. I’m pleased, that small producers entrust their production visuals to us. Ourselves, being a small but creative family enterprise, we well understand the needs of small companies and possibility restrictions.

RU: Дизайн этикетки сиропа из ягод Чёрный Бузини. Приятно, когда малые производители доверяют разработку своих визуальных хужд нам. Сами по себе, будучи маленьким, но творческим семейным предприятиям, хорошо понимаем потребности небольших компаний и в ограничений их возможностей.

freakart.lv-Pluskoka-ogu-sirups-etiketes-dizains-01

freakart.lv-Pluskoka-ogu-sirups-etiketes-dizains-023