Ceputortes.lv logo dizains

Garšīgām lietām un uzņēmumiem, kas tos rada, ne vienmēr vajag logotipā iepīt mežģīnes un galdautu motīvus. Ceputortes.lv logotipa dizains ieturēts atturīgā un lakoniskā stilā, kas nenovecos arī tuvākajos piecos gados. Skaidra un saprotama vēlmju komunikācija ar mūsu foršajiem klientiem ir labu un rezultatīvu panākumu atslēga.

EN: Delicious things and the companies that produce them, not always need a logo that consists of lacy details or tablecloth patterns. Ceputortes.lv logo design is composed in modest and concise  style, which will not grow old in the coming five years. Clear and understandable communication with our cool customers is the key to good and effective results.

RU: Логотип вкусных вещеи и компании, которые производят их, не всегда должны состаять из деталеи кружево или скатертю. Дизайн логотипа Ceputortes.lv разработах в скромный и лаконичный стиль, который не будет стареть в ближайшие пять лет. Четкое и понятное общение с нашими замечательными клиентами является ключом к хорошим и эффективным результатом.

 

Ceputortes.lv logotipa dizaina izstrāde

Ceputortes.lv logotipa dizaina izstrāde

Ceputortes.lv logotipa dizaina izstrāde

Ceputortes.lv logotipa dizaina izstrāde