Durbes Veltes liķiera etiķetes dizains

Durbes Veltes liķiera etiķetes dizains

“Durbes veltes” ir Latvijas pārtikas uzņēmums, kas savu ražošanu balsta uz klasiskām vērtībām un tradicionālām produktu pagatavošanas metodēm. Tāpēc iepakojuma dizaina izstrādē izmantoju retro stila pieeju, kas būtu saprotama patērētājam un atbilstu produkta būtībai.

EN: ”Durbes veltes” (”Gifts of Durbe”) is a Latvian food processing enterprise with classical values and traditional methods of preparing food. Therefore, the development of packaging design I was using retro-style approach that is comprehensible to the consumer and in line with the nature of the product.

RU: “Durbes veltes” (в переводе – дары Дурбе) – это латвийское пищевое предприятие, придерживающееся классических ценностей и традиционных методов приготовления продуктов. Поэтому дизайн упаковки разработал в стиле ретро, что является приемлемым для потребителя и в соответствии с характером продукта.

Durbes Veltes liķiera etiķetes dizains

Durbes Veltes liķiera etiķetes dizains

Durbes Veltes liķiera etiķetes dizains

Durbes Veltes liķiera etiķetes dizains

Durbes Veltes liķiera etiķetes dizains

Durbes Veltes liķiera etiķetes dizains