Pulksteņa ciparnīcas dizains

Grafikas dizains nav tikai logo un plakāts. Kā dizainerim un māksliniekam, jebkura jauna vizuālā komunikācijas izstrāde ir aizraujošs izaicinājums. Lūk daži ciparnīcu dizaina piemēri, kuri tika izstrādāti watchme.lv koka rokas pulksteņiem. 

RU: Графический дизайн это не только логотип и плакат. Как дизайнеру и художнику разработка любых новых визуальных коммуникации является захватывающей задачый. Вот некоторые примеры дизайна циферблата, разработани для watchme.lv деревянных ручных чысов.

EN: Graphic design is not just a logo and poster. For me as a designer and artist, any new visual communication design development is an exciting challenge. Here are some examples of wrist watch dial designs, made for watchme.lv.

Foto: https://www.facebook.com/watchme.lv

 

foto: https://www.facebook.com/watchme.lv