Vizīkartes skice #2

визитная карточка, vizītkarte, business card

LV – Vizītkartes fons sastāv no pāvu spalvu ārējām līnijām, pats vidus ar knapi pamanāmo uzrakstu ir izspiests ar dobspiedi.

EN – Business card sketch #2 – background consists of a peacock feather outlines, hardly evident logo in the middle is embossed in the paper.

RU – Эскиз визитной карточки Nr. 2. Фон состоит из линий перо павлина, едва заметный логотип в середине аброботан конгревным тиснением.