LV: Vides bannera 2×3 m un A2 plakāta dizaina izstrāde.
EN: Outdoor banner and poster design for Science week in city of Salaspils.
RU: Дизайн наружного баннера и плаката для неделе науки в городе Саласпилс.

Plakāta dizaina izstrāde, afišas reklāmas dizains noformējums makets
plakāta dizains, reklāmas dizaina izstrāde, vizuālā reklāma, vides reklāma, vides banneris, grafikas dizains, afišas dizains, poster design, advertisment design, creative design, outdoor advertising, outdoor banner, graphic design, дизайн плаката, разработка рекламы, креативный дизайн, визуальная реклама, наружная реклама, баннер, современный, графический дизайн

plakāta dizains, reklāmas dizaina izstrāde, vizuālā reklāma, vides reklāma, vides banneris, grafikas dizains, afišas dizains, poster design, advertisment design, creative design, outdoor advertising, outdoor banner, graphic design, дизайн плаката, разработка рекламы, креативный дизайн, визуальная реклама, наружная реклама, баннер, современный, графический дизайн