LV – Ja uzrodas kāda ideja ar, kuru vēlos paspēlēties, nospiežu pauzi un dažu minūšu laikā cenšos panākt maksimālu efektu. Kā neliels treniņš prātam.

EN – If I get an idea, I want to play with, I pause everything and use as little time as possible to achieve maximum effect. As a small everyday training for my mind.

RU- Если у меня появлается идея, с каторый я хочу поигратса, то паузирую всё и использую как можно меньше времени для достижения максимального эффекта. В качестве небольшой повседневной зарядки для головы.

Grafikas dizains